Gedragstherapie

Bert is een door Quiebus erkend Kynologisch Gedragstherapeut.
Toen hij in 1991 samen met Andrea de hondenschool oprichtte kwam hij in aanraking met probleemgedrag dat niet op de hondenschool opgelost kon worden.
Hiervoor moest hij naar de situatie waar ook het probleem zich voordeed en dat was meestal bij de eigenaren thuis en zo ontstond voor hem het fenomeen gedragstherapie.
Er was toen nog niet echt een goede opleiding, dus ging hij af op de kennis en ervaring die hij al sinds 1985 had opgedaan met lesgeven. Dit ging wonderbaarlijk goed.
 
Eind jaren 90 en de jaren daarna ging hij studies volgen.
Hij ging naar de Hogeschool van Hall, naar de Gaus Academie, O&O en het Aeres Training Centre (ATC) in Barneveld.
Dit heette voorheen Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld (CDB)
Door zoveel opleidingen te doen werd hij een van de breedst opgeleide Kynologisch Gedragstherapeuten in Nederland.
Hij heeft in heel veel keukens gekeken.
 
In 2006 werd hij door de Quiebusleiding gevraagd om als praktijkdocent mee te werken aan de opleiding voor Kynologisch Gedragstherapeuten, waar hij inmiddels ook examinator is.
Bert heeft daarvoor ook al verzoeken gehad van andere opleiders om zich bij hen aan te sluiten, maar hij heeft gekozen voor de beste opleiding op dat gebied. (ATC/Quiebus)
 
Tip:
Wacht niet te lang met het inschakelen van een erkende gedragstherapeut. Hoe langer een hond een bepaalt gedrag vertoont, hoe langer het vaak duurt voordat het opgelost is.
Maar zelfs als ongewenst gedrag al lang duurt is het nog steeds heel zinvol om ons te bellen.
Meestal kunnen wij u helpen!
 
Wanneer kunt u een Gedragstherapeut inschakelen:
 
 • Onzindelijkheid
 • Niet alleen kunnen zijn
 • Niet luisteren
 • Verlatingsangst
 • Angst gerelateerde problemen
 • Dominantie problemen
 • Agressie problemen
 • Overmatig blaffen
 • Overactiviteit
 • Slopen
 • Najagen auto’s, fietsers, joggers, etc.
 • Problemen tussen baas en hond
 • Problemen tussen kind en hond
 • Problemen tussen verschillende honden uit het gezin
 • Etc.
 
Hoe gaat dit in zijn werk?
 
Stel, u hebt een probleem met uw hond.
We maken een afspraak voor een huisbezoek.
Bert neemt meestal een student mee van het ATC, die inmiddels het laatste (praktijk)deel van de studie volgt.
Soms is het voor die student een examencasus.
Voor u is het een probleem dat opgelost moet worden. Voor de student is het een casus om een goede gedragstherapeut te worden en voor Bert is het de uitdaging om u, uw hond en de student te helpen. Een zeer bevredigende manier voor alle partijen, natuurlijk onder de verantwoordelijkheid van Bert.
 
Bij u thuis aangekomen volgt eerst een anamnese, gevolgd door de benodigde testen voor een goede diagnostiek.
Vervolgens krijgt u uitleg van het probleem en krijgt u ook al meteen de oplossing aangereikt, waar we ook al direct tijdens hetzelfde bezoek mee aan de slag gaan.
U hebt dan zelf inzicht gekregen in het probleem en u begrijpt ook wat de oplossing hiervan is. Wat de do’s en dont’s zijn en u kunt vervolgens zelf aan de slag.
U krijgt tenslotte de therapie ook nog schriftelijk toegestuurd, zodat u altijd de belangrijke zaken kunt nalezen.
Meestal is er geen vervolgconsult meer nodig.
Wel kan het zijn dat u in individuele- of groepspraktijklessen verder kunt werken aan de oplossing van het probleem.
 
Omdat zo’n casus met een student gemiddeld langer duurt dan wanneer Bert alleen zou komen rekent hij in dit geval geen uurtarief, maar hanteert hij een vaste prijs. Wij vinden dat die extra tijd niet ten koste moet gaan van uw portemonnee.
 
Waarschuwing
In Nederland is het beroep van Kynologisch Instructeur en Kynologisch Gedragstherapeut nog niet wettelijk erkend en dus niet beschermd.
Dat betekent dat iedereen, dus ook iemand zonder enige kennis van zaken, zich als zodanig mag uitgeven met alle mogelijke gevolgen voor u (en uw portemonnee) en het welzijn van uw hond.
Wij komen regelmatig in aanraking met honden die als gevolg van goedbedoelde maar verkeerde adviezen van 'hobbyisten' of zogenaamde 'deskundigen' getraumatiseerd zijn en totaal geen vertrouwen meer hebben in hun eigenaar, of nóg agressiever zijn naar hun omgeving dan voorheen. Eigenaren hebben dan soms al honderden euro's uitgegeven.
Veel zogenaamde deskundigen zijn niet of onvoldoende opgeleid of hebben geen of onvoldoende bijscholing gehad. Dat kan echt funest zijn voor uw hond.
 
Let dus goed op wie u in huis haalt! 
Alleen ervaring of de prijs bepaalt niet of iemand goed is. De gevolgde opleiding (ATC/Quiebus) geeft wél een goede indicatie.
Onze prijzen zijn daarom ook bewust niet torenhoog.
 
Als een gedragstherapeut middelen adviseert die bij ons verboden zijn of fysieke correcties of stemverheffen adviseert "omdat het niet anders kan" dan is deze niet of onvoldoende opgeleid! 
Alle Quiebus gelicentieërde gedragstherapeuten zijn volgens de laatste inzichten opgeleid en volgen ook bijscholingen om up to date te blijven.
Dat geeft een vertrouwd gevoel.