Trainingsmethode

Gelukkig worden onze methodes, onze uitleg van hondengedrag, onze praktische kennis en onze vertaling hoe eigenaren, instructeurs en gedragstherapeuten met honden zouden moeten omgaan, steeds vaker bevestigd door wetenschappelijk onderzoek.
Wij zijn er dan ook zeker trots op dat wij altijd zijn blijven vechten voor het welzijn van de honden en samen met het Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld zijn blijven staan voor opleidingen die anders zijn, die al meer dan 20 jaar tegen correctiemateriaal zijn, die zich durven te verzetten tegen vastgeroeste en al jaren achterhaalde theorieën.
Opleidingen die praktijkgericht zijn, waar kwaliteit boven kwantiteit staat. Opleidingen waar hoge eisen worden gesteld aan de docenten en ook aan de cursisten die in de praktijk, onder begeleiding van praktijkdocenten, laten zien dat zij werkelijk in staat zijn, om op een professionele en positieve manier, eigenaren met hun honden te begeleiden op een hondenschool en om in de gedragstherapie de problemen bij de eigenaar thuis op te lossen.
Gelukkig komen er steeds meer wetenschappers, die onderzoek hebben gedaan naar hondengedrag, met uitkomsten van onderzoeken die onze standpunten bevestigen. We willen u daarom onderstaand bericht niet onthouden.
 
Bron: Science Daily
 
Een nieuwe studie laat zien hoe het gedrag van honden al generaties verkeerd begrepen wordt
Een nieuwe studie laat zien hoe het gedrag van honden al generaties verkeerd begrepen wordt: het blijkt zelfs dat deze misplaatste ideeën over hondengedrag en training eerder probleemgedrag veroorzaakt dan oplost.
De bevindingen staan lijnrecht tegenover de dominantie gerelateerde opvattingen en trainingstechnieken van TV hondentrainers zoals Cesar Millan.
In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn agressieve honden NIET uit op het domineren van hun roedel (mens en hond), zo blijkt uit onderzoek gepubliceerd door wetenschappers aan de Universiteit van Bristol voor Klinische Veterinaire Wetenschappen.
De onderzoekers hebben een half jaar de vrije interactie tussen honden geobserveerd op een 'Dogs Trust' adoptie centrum. Ze hebben gegevens uit eerdere studies over wilde honden opnieuw geanalyseerd, alvorens te concluderen dat de individuele relaties tussen honden worden beïnvloed door ervaring en niet gemotiveerd zijn door de wens om hun "dominantie" te bewijzen.
Uit het onderzoek blijkt dat honden niet gemotiveerd zijn om hun plaats binnen de rangorde te behouden, zoals vele bekende hondentrainers beweren.
Training die gericht is op het verminderen van dominantie is verre van behulpzaam, zeggen de onderzoekers, het is eerder een waardeloze behandeling die het gedrag waarschijnlijk alleen maar erger maakt. Veel erger nog zijn de technieken zoals het vast pinnen van de hond tegen de vloer en het grijpen van de wangen of nekvel. Deze methodes zullen de hond eerder bang maken voor de baas en de kans vergroten dat de situatie escaleert tot agressie. Het kan ook zijn dat de hond zo angstig wordt dat zijn natuurlijke gedrag wordt onderdrukt.
Dr. Rachel Casey, Professor in dierengedrag en welzijn aan de Universiteit van Bristol, zei:            
"De veronderstelling dat iedere hond wordt gemotiveerd door een aangeboren verlangen om controle uit te oefenen op mensen en andere honden is ronduit belachelijk. Het onderschat enorm de complexe communicatieve vaardigheden en het leervermogen van honden. Het leidt ook tot het gebruik van dwangmiddelen, die slecht zijn voor het welzijn van honden en vaak zelfs de oorzaak zijn van probleemgedrag."