5 sporen therapie angst voor honden

 
 
 
Je zult maar bang zijn voor honden en er toch dagelijks mee geconfronteerd worden.
Dat kan je leven natuurlijk heel erg beïnvloeden.
 
Wij kunnen u helpen met een unieke therapie!
 
 
 
Er kwamen mensen bij ons met de vraag of wij hen konden helpen met hun angst voor honden.
Sommigen van hen werken bijvoorbeeld in de thuiszorg of in de kraamzorg en komen dagelijks in contact met honden, waarvoor zij erg bang zijn.
 
Bert is niet alleen Kynologisch Gedragstherapeut, maar ook Wellness therapeut.
Hij heeft ook het bedrijf Wellness 4 You opgericht, waar hij behalve dat hij massages geeft ook werkt aan stressreductie, pijnbestrijding, Mindfulness, etc.
Hij geeft ook TTouch en Reikibehandelingen voor allerlei klachten bij honden én mensen.
 
Deze combinatie van werkzaamheden heeft ertoe geleid dat Bert een 5 sporen therapie heeft ontwikkeld voor mensen met een hondenfobie.
Uitgangspunt is dat de cliënt zich ten allen tijde veilig moet voelen.
 
Werkwijze:
We doen eerst een anamnese, waarin duidelijk wordt wat uw probleem precies inhoudt en wat het doel is dat u wilt bereiken.
Vervolgens gaan we de respectievelijke sporen volgen.

De 5 sporen zijn:
  1. Theorie van hondengedrag en psychologische aspecten
  2. TTouch therapie
  3. Reiki therapie
  4. Ontspannen op 'commando'
  5. Stap voor stap de praktijk in
We beginnen met spoor 1 in een 'hondvrije' en ontspannen ambiance.
We bespreken de mogelijke oorsprong van uw angst. Komt het door een trauma, opvoeding, uw omgeving of door iets anders?
Wat kan nog wél en wanneer wordt de angst overheersend? 
Zijn er nog andere zaken die meespelen en uw angst in stand houden of verergeren?
Heeft u het bij alle honden of alleen bij grote. Of zijn het honden met een bepaald uiterlijk? Bent u alleen bang wanneer ze blaffen?
Ook leert u van alles over hoe honden denken, communiceren en leren en waarom ze bepaald gedrag vertonen.
U krijgt meer inzicht in honden en ook in uzelf.
 
Daarna volgen we wisselend de sporen 2 en 3
Door middel van Reiki en TTouch behandelen wij de (vaak vastgeroeste) angst.
We doen ook dit in een rustige en 'hondvrije' omgeving.
U kunt meer lezen over Reiki en TTouch door in het menu op die knop te klikken.
 
In spoor 4 leert u zichzelf te ontspannen op een door uzelf te geven commando. 
Door oefeningen helpen wij u om uw lichaam en geest te conditioneren en ontspant u na verloop van tijd vanzelf op het moment dat u wilt.
U hoeft dan alleen nog maar een aangeleerd woordje te zeggen of te 'denken'.
Dit is belangrijk, omdat u daarmee een heel ander signaal naar honden geeft. Dat kan al veel schelen in het gedrag van de hond.
Dit spoor wordt gecombineerd met de Reiki en TTouch behandeling.
 
Aansluitend volgen we spoor 5.
Dit is vanaf dat moment het belangrijkste spoor en we bouwen dit stapje voor stapje op. 
Dit kan op de hondenschool, in een park waar soms weinig en op andere momenten veel honden komen, maar ook bij mensen thuis die een hond hebben waar u bang voor bent, of wat er ook maar nodig is.
Uiteraard allemaal in overleg. Niets moet, alles kan. U bepaalt zelf of u iets wél of niet wilt doen.
We hebben al verschillende cliënten op koffievisite gehad in onze eigen hondenopvang.
 
Nogmaals: uw veiligheid staat voorop.
 
Bel of mail gerust als u meer wilt weten over deze unieke therapievorm, waarmee wij al heel veel succes hebben gehad.
Er zijn zelfs psychologen die cliënten doorverwijzen naar ons, omdat wij kennis van zaken hebben van hondengedrag.
We hebben ook cliënten gehad die na verloop van tijd ons opbelden dat ze een hondencursus wilden volgen, omdat ze nu zelf een hond hadden aangeschaft.  Hoe leuk is dat! laughing